Ważne miejsce w moim życiu zajmują rysunki, malarstwo. Są emocje, obrazy, myśli, które właśnie na płótnie są najwyraźniejsze. Wrażliwość na innego człowieka, przyrodę, świat pozazmysłowy znajduje swoją artystyczną formę i jest dostępna dla innych ludzi.

Mam nadzieję, że Wam się spodobają.