UZDRAWIANIE PRANICZNE jest metodą utrzymywania organizmu w zdrowiu, jak również terapią różnych dolegliwości fizycznych i psychofizycznych ze świadomym użyciem prany. SRT jest metodą uzdrawiania i oczyszczania pozwalającą na odnalezienie, a następnie oczyszczenie zarówno wszystkich blokad, zakłóceń i negatywnych programów, jak i nieharmonijnych energii i przekonań.