Bioenergoterapia ( Bioterapia)

Według medycyny Dalekiego Wschodu ( medycyny nieakademickiej) w organizmie człowieka istnieją podstawowe układy takie jak:
• układ krążenia
• układ nerwowy
• układ pokarmowy
• układ energetyczny

Układ energetyczny tworzą linie połączone z głównymi organami zwane meridianami i zakończone czakramami tzn. punktami wymiany energii W całym organizmie są ich dziesiątki. Siedem głównych czakramów umiejscowionych jest wzdłuż kręgosłupa. Są to:
• czarkam korzenia (podstawowy)
• czakram krzyżowy
• czakram splotu słonecznego
• czakram serca
• czakram gardła
• czakram międzybrwiowy (nazywany także “trzecim okiem”)
• czakram korony (znajduje się tuż ponad czubkiem głowy)

Oprócz tego mamy trzy warstwy aury, których oddalenie od ciała zależy od konkretnej organizmu osoby
• pierwsza to aura eteryczna ściśle związana z ciałem człowieka
• druga (około 50 cm od ciała) – aura emocjonalna nazywana też astralną
• trzecia to aura mentalna (w odległości około metra)

Energia krąży w naszym organizmie. Wchłaniamy ją i wydalamy – układ energetyczny działa mniej więcej tak jak oddechowy. Jeśli dojdzie do przyblokowania np. czakramu korony (nagromadzi się tam negatywna energia), zaczyna nas boleć głowa lub atakuje migrena.
Zaburzenia pojawiają się najpierw w aurze. Potem przenoszą się na ciało i w ten sposób powstają choroby. Oznacza to, że obserwując aurę, można określić predyspozycje człowieka do niektórych schorzeń lub zauważyć początek nowej choroby, ponieważ zaburzenia energetyczne w aurze wyprzedzają dolegliwości fizyczne.