Podczas moich spotkań z klientami często poruszamy temat pieniędzy Wiele osób ma trudność z ich zarabianiem. Czy zastanawiałaś/zastanawiałeś się kiedyś z czego to może wynikać? 💸

Tematy, które wspólnie omawiamy podczas spotkań to:
– pieniądz jako energia
– kwestie przepływu pieniądza
– określanie potencjału do zarabiania pieniędzy
– relacje związane z pieniędzmi i bogactwem

Chciałabyś/chciałbyś poruszyć temat pieniędzy w Twoim życiu, odblokować się na ich energię?