cc486eb64c2c7e0dc45ab994fd0f61e1
Nie od dzisiaj wiadomo, że każdy zamiar nieprzekuty w czyn pozostaje tylko zamiarem, a wszelkie słowo, które go określa, pozostaje bez znaczenia. Próżno więc szukać wymówek i usprawiedliwień, kiedy pojmujemy już, że życie po to jest, aby żyć – istnieć i kreować na boskie podobieństwo. Ludzka wola urzeczywistniona przez czyn przypomina armatni pocisk, który nie cofnie się przed żadną przeszkodą, ale tylko wtedy kiedy zostanie wystrzelony z odpowiednią mocą. Aby móc, trzeba wierzyć, że się może i wiara ta musi przenosić się na nieustanne działanie. Wiara sama nie spróbuje. Rozpoczyna ona z przeświadczeniem o pomyślnym rezultacie i pracuje cicho, jak gdyby posiadała do swojej dyspozycji wszechmoc, a całą wieczność miała przed sobą. Kiedy pojmiesz ów stan rzeczy — boskie prawo kosmiczne w ten zrozumiesz, że obfitość i witalność, a w rezultacie poprawa twojego życia leży tylko i wyłącznie w twoich rękach, a wszelkie przeszkody to tylko drogowskazy na drodze poznania. Doskonal się więc w swym codziennym życiu, w rzeczach małych i mniejszych, by zobaczyć jak energia kreacji, przekłada się na sprawy wielkie i te, co w twym sercu szczególne miejsce zajmują. Pamiętaj – nie ma duchowości bez codzienności.