Relacje z rodzicami, to ten szczególny rodzaj znajomości, który trwa przez całe nasze życie. Nawet, jeśli w grę wchodzi życie po życiu. Dzisiaj będzie trochę o matkach. Zazwyczaj już samo słowo matka niesie ze sobą potężny ładunek emocjonalny. Matki bywają różne i bywają każde, jak każde i różne są kobiety. Moja matka uczyniła mnie mną i dała wszystko, abym poczuła, jak urzekająco piękne i nieznośnie okrutne może być ludzkie życie. Wyposażyła mnie w cień, który dzisiaj nazywam nieświadomością oraz światło, które zwie się bezwarunkową miłością. Dziękuję. Dzięki Tobie moja matko jestem kompletna. I Ty w moich oczach stałaś się kompletna. Dzisiaj wiem, że bezczelnie głupim było pragnienie unicestwienia w Tobie, we mnie, w nas tego pierwotnego cienia. Nie wolno nam! Przetransformować tak, zabić — nie. I tylko Ty sama i ja sama możemy to uczynić w swoim świecie. Więc nie bierz odpowiedzialności za mnie, a ja nie będę brała za ciebie. Jesteśmy już dorosłe.

 

Matka w rzeczywistości sennej

Archetyp pierwiastka żeńskiego. Istota dająca życie, żywicielka opiekunka. W cieniu niszczycielka. Postać matki symbolizuje zarówno początek, jak i koniec życiowego cyklu oraz nieustanną odnowę, która charakteryzuje etap przejścia. Matka jest mądrością związaną z naturą, pełnią, samokontrolą i samowystarczalnością. Jest mroczna i tajemnicza, ale uczciwa i sprawiedliwa. Ukazująca się we śnie matka może być symbolem potrzeby poczucia bezpieczeństwa i miłości.

 

Wskazówki do interpretacji snu

Zapamiętaj swój stosunek do matki. Przypomnij sobie, jakie emocje pojawiły się między Wami. Czy w Twoim śnie było coś, co nawiązuje do Twojego życia na jawie? Być może tam ukryta jest tajemnica…