”Przeznaczeniem człowieka jest ukształtowanie samego siebie albo też stworzenie samego siebie. Gdyż człowiek w każdym czasie był, jest i będzie synem swoich własnych czynów”.

1. Wiedzę zdobywa się przez poznanie i trwa ono przez milczenie.

2. Do mistrzostwa dochodzi się poprzez panowanie nad sobą — posiadanie świadomości siebie i decyzyjności w sprawach własnego serca.

3. Usilnie należy wystrzegać się pochopnego wyśmiewania rzeczy, których się nie zna lub nie rozumie i to tylko dlatego, wydaje nam się, iż zawierają one jakąś osobliwość. Nie oznacza to jednak zarazem, że należy zaraz przyjmować wszystko za dobrą monetę, bez zbadania istoty problemu albo tez bez dokonania odpowiedniej próby.

4. Prawdziwy człowiek pragnie tylko tego, co jest w pełni zgodne z rozumem i sprawiedliwe. Pożądliwości i bojaźni nakazuje on milczenie, aby słyszeć tylko głos rozsądku.

5. Wtajemniczeniu towarzyszyć muszą pracowite czyny i w pełni dobrowolne postępy, oto prawo natury.

A więc przystąp bezzwłocznie do odbudowy życia, nawet jeśli będzie się to działo między ”rozpadem a śmiercią”.