Jesteś jak cisowy łuk – nieśmiertelny, elastyczny, wieczny. Twoja natura wojownika oraz wielka siła prowadzą cię do zwycięstwa. Umiejętnie rozkładasz siły, gdyż wiesz, że śpieszyć należy się powoli, a cierpliwość i wytrzymałość czynią cię niezłomnym. Nie obcujesz ze zwątpieniem, lecz ufasz sobie, nie popadając w skrajności. Z aptekarską dokładnością balansujesz między emocjami – zwyciężasz dzięki sprężystości działania. Nie lękaj się zmian, to czas dużych przemian, a ty jesteś w procesie wiecznej transformacji. Pozwól odejść temu, co stare i przyjmij nowe – zaczynasz od początku. Pamiętaj, jeśli pozostaniesz wierny sobie, osiągniesz każdy swój cel, więc otwórz drzwi marzeniom, niechaj będą twoim paliwem w drodze do gwiazd!

Eihwaz – użyj runy wtajemniczenia i poszukiwań, aby wydobyła i oświetliła cienie ukryte na dnie twojej podświadomości. Odradzasz się z każdym promykiem słońca. Jak cis wypuszcza nowe pędy, tak ty jako istota duchowa czerpiesz siłę z nieba i ziemi – kręgosłupa świata. Bez nadmiernego pospiechu pokonuj kolejne przeszkody, kierując się mądrością zapisaną w dziele stworzenia.
9cfebf00c9d0b13056f559f6fea38630