”Fakty nadzmysłowe można badać tylko za pomocą nadzmysłowego postrzegania. Kiedy jednak wiedza nadzmysłowa jest już zbadana i podana do wiadomości, może je pojąć zwykłe myślenie, o ile tylko zechce rzeczywiście uwolnić się od uprzedzeń”. R. Steiner

1. Wobec prawdziwej rzeczywistości materializm jest tylko iluzją, a materialiście rzeczowe wyjaśnienia wiedzy duchowej też wydadzą się z konieczności iluzją.

2. Duchowe prawdy poznajemy najpierw po ich skutkach, a nie na zasadzie naukowych dowodzeń, które są niczym innym jak grą logiczną.

3. Gdy zdobędziemy materiały do porównywania i sądzenia, dopiero wtedy możemy dawać sąd o zjawiskach świata. Każda jednostronność w życiu, wszelkie puste wygłaszanie zasad oparte na okruszynach wiedzy i pretendujące do rozprawiania się z wiekowym dorobkiem ludzkości jest zgubne, aby dojrzeć do myślenia, trzeba zdobyć się na szacunek do zdobyczy myślowych innych.

4. Drogę do wiedzy tajemnej może znaleźć każdy człowiek we właściwym dla niego czasie, jeżeli przyjmuje istnienie rzeczy utajonych na podstawie przejawów świata widzialnego czy choćby tylko domyśla się ich istnienia lub przeczuwa je i ze świadomością, iż siły poznania rozwijają się, dojdzie do odczucia, że świat utajony może mu się odsłonić.

5. Żaden poważny naukowiec, jeśli chodzi o ducha i prawdziwy sens rzeczy, nie dostrzeże sprzeczności pomiędzy swoją wiedzą, zbudowaną na faktach świata zmysłowego, a sposobem badania świata nadzmysłowego. Człowiek musi przetworzyć zdolności i siły, jakie otrzymał od ”przyrody” bez swojego udziału, w wyższe siły. W ten sposób sam musi się stać narzędziem do badania świata nadzmysłowego.